آب و تاسیسات تلاشگر کوشا جم

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
دسته بندی نشده تهران
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0
تجربه های کاری در آب و تاسیسات تلاشگر کوشا جم
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در آب و تاسیسات تلاشگر کوشا جم را به اشتراک می گذاری.