توسعه صنایع تاسیساتی ایران

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
دسته بندی نشده تهران
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه های کاری در توسعه صنایع تاسیساتی ایران

empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در توسعه صنایع تاسیساتی ایران را به اشتراک می گذاری.