ساختمانی و راه سازی مراغ

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
دسته بندی نشده تهران
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه های کاری در ساختمانی و راه سازی مراغ

empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در ساختمانی و راه سازی مراغ را به اشتراک می گذاری.