سیمان سفید نی ریز

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
دسته بندی نشده تهران www.neyrizcement.com
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه های کاری در سیمان سفید نی ریز

empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در سیمان سفید نی ریز را به اشتراک می گذاری.