کارخانجات تولید عینک چم چمران

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
دسته بندی نشده تهران www.chamchamran.com
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه های کاری در کارخانجات تولید عینک چم چمران

empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در کارخانجات تولید عینک چم چمران را به اشتراک می گذاری.