خشکبار امین

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
فروشگاهی تهران
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0
تجربه های کاری در خشکبار امین
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در خشکبار امین را به اشتراک می گذاری.