بهين كالای آويد

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
فروشگاهی تهران
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه های کاری در بهين كالای آويد

empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در بهين كالای آويد را به اشتراک می گذاری.