آتلیه کاریزما

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه های کاری در آتلیه کاریزما

empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در آتلیه کاریزما را به اشتراک می گذاری.