دپارتمان کامپیوتر موسسه آموزش عالی آزاد پردیس معمار

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
آموزش، مدارس و دانشگاه ها بندرعباس pmcollege.ir
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه های کاری در دپارتمان کامپیوتر موسسه آموزش عالی آزاد پردیس معمار

empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در دپارتمان کامپیوتر موسسه آموزش عالی آزاد پردیس معمار را به اشتراک می گذاری.