کاستومرباکس

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران customerbox.ir
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0
تجربه های کاری در کاستومرباکس
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در کاستومرباکس را به اشتراک می گذاری.