گلدن اویل

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
نفت و گاز تهران goldenoil.ir
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه های کاری در گلدن اویل

empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در گلدن اویل را به اشتراک می گذاری.