همچاپ

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران www.hamchap.ir
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0
تجربه های کاری در همچاپ
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در همچاپ را به اشتراک می گذاری.