هماوند

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران homavand.com
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه های کاری در هماوند

empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در هماوند را به اشتراک می گذاری.