لوشت

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
کالای مصرفی و خوراکی تهران
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0
تجربه های کاری در لوشت
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در لوشت را به اشتراک می گذاری.