آزمایشگاه تشخیص پزشکی مدیکا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
خدمات درمانی، پزشکی و سلامت تهران medicalabtabriz.com
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه های کاری در آزمایشگاه تشخیص پزشکی مدیکا

empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در آزمایشگاه تشخیص پزشکی مدیکا را به اشتراک می گذاری.