نفیس نخ

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تولید و صنایع تهران
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه های کاری در نفیس نخ

empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در نفیس نخ را به اشتراک می گذاری.