نسوز گستران فیدار

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تولید و صنایع تهران ngfco.ir
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0
تجربه های کاری در نسوز گستران فیدار
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در نسوز گستران فیدار را به اشتراک می گذاری.