نگین ارم

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
معماری و عمران تهران
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه های کاری در نگین ارم

empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در نگین ارم را به اشتراک می گذاری.