امید انرژی آسیا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
نفت و گاز تهران www.omidenergy.com
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه های کاری در امید انرژی آسیا

empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در امید انرژی آسیا را به اشتراک می گذاری.