مدیریت ارزش آفرین پایامان

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
سرمایه گذاری و تحلیل کسب وکار تهران
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه های کاری در مدیریت ارزش آفرین پایامان

empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در مدیریت ارزش آفرین پایامان را به اشتراک می گذاری.