گروه نرم افزاری پیوست

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران payvast.com
میانگین حقوق ماهانه
2 میلیون
1
تجربه های کاری در گروه نرم افزاری پیوست