راما خودرو

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران ramakhodro.com
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0
تجربه های کاری در راما خودرو
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در راما خودرو را به اشتراک می گذاری.