روماک بازرگان پیشه

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تولید و صنایع تهران Romakcompany.com
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0
تجربه های کاری در روماک بازرگان پیشه
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در روماک بازرگان پیشه را به اشتراک می گذاری.