سامانه بام

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
نفت و گاز تهران
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0
تجربه های کاری در سامانه بام
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در سامانه بام را به اشتراک می گذاری.