توسعه زیرساخت ها و فناوری اطلاعات سیگما

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 18 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.sigma.ir
میانگین حقوق ماهانه
4.6 میلیون
1.3
تجربه های کاری در توسعه زیرساخت ها و فناوری اطلاعات سیگما