تصویر آفرینان تیروژ

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه های کاری در تصویر آفرینان تیروژ

empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در تصویر آفرینان تیروژ را به اشتراک می گذاری.