خدمات گردشگری تیکا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
گردشگری و هتل ها تهران ticka.com
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0
تجربه های کاری در خدمات گردشگری تیکا
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در خدمات گردشگری تیکا را به اشتراک می گذاری.