راهکارهای هوشمند یادگیری وندا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران
میانگین حقوق ماهانه
6 میلیون
1
تجربه های کاری در راهکارهای هوشمند یادگیری وندا