حامی سیستم شریف

سال تاسیس سال نامشخص 51-200 نفر 17 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران hamisystem.ir
میانگین حقوق ماهانه
4.9 میلیون
2.3

تجربه مصاحبه در شرکت حامی سیستم شریف: مزاحم خواب مصاحبه کننده شدم :)

2 سال پیش
Full Stack
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 22 تجربه با میانگین امتیاز 3.95 در جابگای ثبت کرده است.

من از اصفهان اومدم برای این مصاحبه وقتی رسیدم شرکت حدود 10 دقیقه منتظر شدم تا مصاحبه کننده بیاد فکر می کنم خواب بود :) خلاصه خیلی بی میل و خسته بود

خیلی بد بود این همه را پاشدم از اصفهان اومدم تهران بعد مصاحبه این طوری بود.

بعد از مصاحبه هم گفتن اطلاع می دیم نتیجه رو هیچ تماسی نگرفتن.


نکات منفی
ارزش قائل نشدن برای وقت دیگران
حقوق پيشنهادی شما 0
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه اردیبهشت 1396
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی بیشتر از یک ماه