فناپ پلاس

سال تاسیس 2017 51-200 نفر 3 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران fanap.plus
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه مصاحبه در شرکت فناپ پلاس: مصاحبه دوستانه

1 سال پیش
کارشناس برنامه ریزی
پذیرفته شدم و قبول کردم
نحوه درخواست شغل:
ایمیل
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 3.00 در جابگای ثبت کرده است.

بنده چند ماهی هست که در فناپ پلاس مشغولم. مرحله اول مصاحبه خیلی دوستانه انجام شد و حس خوبی رو منتقل کرد. مصاحبه با منابع انسانی نیز با فاصله زمانی کمی انجام شد ولی مرحله بعد اون کمی طول کشید که مجبور شدم خودم پیگیری کنم. برخورد پرسنل منابع انسانی عالی بود. در کل مصاحبه بنده سه مرحله داشت. در مرحله اول با مدیر مربوطه در مورد شرایط کاری و مهارت ها صحبت شد، مرحله دوم منابع انسانی و مرحله آخر مصاحبه با مدیر عامل بود. 

نکات مثبت
زمان کاری شناور تعهد بالای پرسنل به کار شرکت بزرگ مدیریت بسیار منظم
حقوق پيشنهادی شما 4000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 3500000
تاریخ مصاحبه بهمن 1398
زمان دعوت به مصاحبه بیشتر از یک ماه
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی بیشتر از یک ماه