نوآوران پردازش گستر نصر

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 4 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران npgnasr.com
میانگین حقوق ماهانه
5 میلیون
2.2

تجربه مصاحبه در شرکت نوآوران پردازش گستر نصر: مصاحبه فنی خوب

1 سال پیش
Front end
پذیرفته نشدم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 4 تجربه با میانگین امتیاز 2.80 در جابگای ثبت کرده است.

یک مرحله تماس تلفنی و پرسیدن چند تا سوال ساده ی فنی و سپس یک مرحله هم مصاحبه ی فنی که یکی دو ساعت طول کشید و تقریباً از همه چیز خیلی خوب و عمیق و فنی سوال پرسیده شد و در نهایت دو سه تا سوال منابع انسانی.


نکات مثبت
حقوق خوب بیمه
نکات منفی
شرکت کوچک
حقوق پيشنهادی شما 0
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه اردیبهشت 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از دو هفته