آرک فاوا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.arcfava.com
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه مصاحبه در شرکت آرک فاوا: کارشناس پشتیبانی

1 سال پیش
کارشناس IT
پذیرفته شدم اما خودم رد کردم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 8 تجربه با میانگین امتیاز 2.50 در جابگای ثبت کرده است.

مصاحبه اولیه با مسئول منابع انسانی انجام شد. مهارت های فنی تا حدودی به صورت کلی مورد ارزیابی قرار گرفت. همان طور که در وب سایت شرکت مشخص می باشد این شرکت در حوزه انجام پروژه های پشتیبانی IT شرکت های دیگر فعال می باشد و به این صورت با کارشناسان IT کار می‌کند که هر روز کارشناس بر اساس چارت تهیه شده در ابتدای ماه به یک شرکت باید مراجعه داشته باشد. حقوق نسبتا پایینی هم برای این سمت در نظر دارند. شرکت کوچک است و به جهت رشد خیلی جای پیشرفتی ندارد. به افراد کم تجربه برای سابقه کاری توصیه می شود اما به صورت کوتاه مدت. به افراد با تجربه بالا اصلا توصیه نمی شود. اگر اطلاع داشتم که فعالیت شرکت به چه صورت می باشد رزومه ارسال نمی کردم. این مورد جهت اطلاع عزیزانی مطرح شد که قصد شروع مصاحبه یا همکاری را با این مجموعه دارند.

نکات منفی
پایه حقوق کم عدم توازن کار و زندگی شرکت کوچک
حقوق پيشنهادی شما 3500000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 2500000
تاریخ مصاحبه مهر 1398
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته