ماتریس

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.matris.co.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه مصاحبه در شرکت ماتریس: کارشناس شبکه

1 سال پیش
کارشناس شبکه
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 8 تجربه با میانگین امتیاز 2.50 در جابگای ثبت کرده است.

دو مرحله مصاحبه انجام شد. مدیریت فنی مجموعه در جلسه مصاحبه با بنده حضور داشتند. در جلسه مصاحبه تقریبا همه موارد مورد نیاز در شبکه یک شرکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و جلسه نسبتا خوبی بود و برخورد کارمندان و مدیر فنی مناسب ، معقول و محترمانه بود.  در مرحله دوم مصاحبه که یک ماه بعد انجام شد ( در کمال تعجب به دلیل طولانی شدن این موضوع ) جلسه خیلی مفصل تر بود و مصاحبه بیشتر جنبه طرح سوال و دریافت راه کار برای حل مسائل حوزه کاری مربوطه بود. اما علی رغم انتظار تماسی جهت اطلاع رسانی نتیجه گرفته نشد، با توجه به اینکه مدت زمان نسبتا طولانی در مصاحبه ها از بنده به هدر رفت.

نکات مثبت
شرکت بزرگ کار در محیط مطبوع و به‌روز
نکات منفی
بد قول پایه حقوق کم بی نظمی کاری
حقوق پيشنهادی شما 3000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 2500000
تاریخ مصاحبه خرداد 1399
زمان دعوت به مصاحبه بیشتر از یک ماه
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی بیشتر از یک ماه