راهکارهای متن اول آریا

سال تاسیس سال نامشخص 11-50 نفر 5 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.firstsource.io
میانگین حقوق ماهانه
17 میلیون
4.8

تجربه مصاحبه در شرکت راهکارهای متن اول آریا: کارشناس منابع انسانی

1 سال پیش
کارشناس منابع انسانی
پذیرفته شدم و قبول کردم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 4 تجربه با میانگین امتیاز 3.10 در جابگای ثبت کرده است.

روند مصاحبه:

یک مرحله تست فنی بود که در آن، دانش فنی در حوزه ی مورد نظر، مورد بررسی قرار می گرفت.

مرحله ی بعد فرمی بود که به نوعی، پرسشنامه ی شخصیت شناسی محسوب می شد.

بعد از طی این دو مرحله، چند نوبت مصاحبه انجام شد. یکی مصاحبه با تیم منابع انسانی، سپس مدیر، و بعد مدیرعامل.


سوالاتی که پرسیده شد:

مهارت های نرم مورد بررسی قرار می گرفت و همچنین سوالات تخصصی هم پرسیده شد.


برخورد مصاحبه کنندگان:

بسیار عالی و محترمانه بود.


توصیه به افرادی که قصد دارن رزومه شون رو برای این شرکت بفرستن:

مراحل مصاحبه سخت هس ولی مطمئن باشید اگر طی کنید، وارد محیط کاری بسیار حرفه ای و همکاران خوبی خواهید شد. 

نکات مثبت
تیم حرفه ای کار با آخرین تکنولوژی ها زمان کاری شناور تیم جوان و با انگیزه کار در محیط مطبوع و به‌روز
حقوق پيشنهادی شما 0
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه فروردین 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک ماه