کسب و کار نوین فرابین

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 17 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران farabeen.com
میانگین حقوق ماهانه
3.5 میلیون
2.8

تجربه مصاحبه در شرکت کسب و کار نوین فرابین: مصاحبه فرانت اند

9 ماه پیش
فرانت اند
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سایر
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 3.00 در جابگای ثبت کرده است.

مصاحبه فنی خوب بود

ولی تو مصاحبه دوم که با مدیریت داشتم, کل زمان مصاحبه درگیر این بودن که صدام شبیه کیه!
دیدی که از بیرون بهم داد مدیریت ضعیف بود.
بعد از اون مصاحبه هم هیچ خبری ندادن. من هم پیگیر نشدم

نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه
نکات منفی
مدیریت ضعیف شرکت کوچک
حقوق پيشنهادی شما 2500000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 1800000
تاریخ مصاحبه اسفند 1397
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک ماه
مصاحبه های غیر تخصصی و با حدس و گمان
8 ماه پیش
مصاحبه های غیر تخصصی
8 ماه پیش