راهکارهای همراه کارینا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 8 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران karinaco.com
میانگین حقوق ماهانه
4.7 میلیون
2.9

تجربه مصاحبه در شرکت راهکارهای همراه کارینا: تاخير و بي نظمي

2 سال پیش
برنامه نویس وب
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 7 تجربه با میانگین امتیاز 1.57 در جابگای ثبت کرده است.

براي برنامه نويس وب سايت رفته بودم

دو مصاحبه داشتم كه هردو با تاخير ٤٠ و ٤٥ دقيقه انجام گرفت

اونقدر سوالات مسخره و روتين پرسيدن كه حيف وقتم رفتم اينجا مصاحبه

مسئول منابع انساني نميدونست jquery چيه ازم در موردش مي پرسيد و رفتارش فوق العاده زشت و زننده بود !!!

در كل تقصير خودمه ، همون ديدم تاخير دارن بايد فرم رو پاره ميكردم از شركت ميومدم بيرون

بعد گفت سفته ميگيريم رسيد هم نميديم !

حقوق پيشنهادی شما 0
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه خرداد 1397
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از دو هفته