انتشارات خیلی سبز

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 3 تجربه
رسانه و انتشارات تهران
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه مصاحبه در شرکت انتشارات خیلی سبز: خیلی علاقمند هستند حرفه ای ظاهر بشوند

7 ماه پیش
مدیر محصول
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 2 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

من دو بار توسط دو فرد مختلف به فاصله یکسال در این شرکت مصاحبه شدم.

بار اول آذرماه سال ۱۳۹۸ توسط مسئول منابع انسانی که بعد از یک مصاحبه تلفنی مفصل یکساعته، تکمیل فرم سوابق تحصیلی و شغلی و ارسال اون، و مصاحبه حضوری دو ساعته بی پاسخ باقی موند.

مصاحبه دوم در آذرماه ۱۳۹۹ توسط فردی دیگر از واحد منابع انسانی، تلفنی و مجددا" مفصل (یکساعت سوال و جواب) صورت گرفت. این بار به طور ضمنی اشاره کردم به رفتار غیرحرفه ای سال قبل مجموعه شان که عذرخواهی کردند و این کاستی رو به فرد قبلی نسبت دادند، اما با گذشت دو هفته از تاریخ این مصاحبه، مطمئن شدم این مشکل فرد/افراد نیست و مجموعه شون از این عارضه رنج میبره.

حقوق پيشنهادی شما 12000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه آبان 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی بیشتر از یک ماه