گروه نرم افزاری پیوست

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 3 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران payvast.com
میانگین حقوق ماهانه
2 میلیون
1

تجربه مصاحبه در شرکت گروه نرم افزاری پیوست: کارشناس نرم افزر

1 سال پیش
کارشناس نرم افزار
پذیرفته شدم اما خودم رد کردم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 8 تجربه با میانگین امتیاز 2.50 در جابگای ثبت کرده است.

در ابتدا عرض کنم مسیر دسترسی به شرکت خیلی جالب نیست فقط مناسب افرادی است که ساکن غرب تهران و سعادت آباد و شهرک غرب هستند.

در ابتدای مراجعه به شرکت از بنده خواسته شده بود که به موقع حضور داشته باشم و بسیار روی این مورد تاکید شده بود.

ابتدای مصاحبه یک تست هوش برگزار شد و قرار شد بعد از این تست به اتاق مصاحبه کننده مراجعه کنم.

پس از برگزاری تست بنده مدت زمان حدودا یک ساعت را در انتظار مصاحبه گذراندم و مشخص شد که فرد مصاحبه کننده در شرکت حضور ندارند. بنده هم به دلیل اینکه قصد داشتم به محل کار فعلی خودم برگردم بیشتر از آن مدت زمان نمی توانستم در انتظار بمانم پس تشکر کردم و از مجموعه خارج شدم.

بی نظمی و عدم هماهنگی در ابتدای مصاحبه مشخص بود.

بد مسیر بودن شرکت هم به آن اضافه بفرمایید.

به افرادی که برای وقت خود ارزش بسیاری قائل هستند وقت گذرانی در این مجموعه پیشنهاد نمی شود.

حقوق پيشنهادی شما 30000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 2000000
تاریخ مصاحبه شهریور 1398
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته