گرین وب سامانه نوین

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 5 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت مشهد greenweb.ir
میانگین حقوق ماهانه
2 میلیون
4.4

تجربه مصاحبه در شرکت گرین وب سامانه نوین: مصاحبه کاری

2 ماه پیش
مهندس نرم افزار
پذیرفته شدم اما خودم رد کردم
نحوه درخواست شغل:
سايت خود شرکت
نویسنده این تجربه، 2 تجربه با میانگین امتیاز 1.50 در جابگای ثبت کرده است.

بیشتر شبیه مچ گیری بود تا مصاحبه کاری

مصاحبه گر بیشتر قصد تحقیر و مچ گیری داشت تا مصاحبه کاری

نکات مثبت
بیمه
نکات منفی
جلسات بی نتیجه عدم امنیت شغلی مدیریت ضعیف
حقوق پيشنهادی شما 0
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه فروردین 1400
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک ماه
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی بیشتر از یک ماه