صنایع کاغذ سازی سایان گستر ایرسا

سال تاسیس 2014 11-50 نفر 1 تجربه
تولید و صنایع اصفهان sayanpaper.com
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه مصاحبه در شرکت صنایع کاغذ سازی سایان گستر ایرسا: اهمیت ندادن به وقت مصاحبه شونده

2 ماه پیش
مهندس مکانیک
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
ایمیل
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

قبل از کرونا رزومه ام رو براشون ارسال کرده بودم. یه روز بهم زنگ زدن گفتن مدیر عامل شرکت میخوان با شما مصاحبه کنن فردا ساعت 10 صبح اینجا باشید. منم فردا زودتر از 10 اونجا بودم و دم نگهبانی منو نگه داشتن گفتن صبر کنید تا اجازه بدن برید مصاحبه. بیشتر از یک ساعت اونجا منتظر بودم تا این که منشی شرکت زنگ زد به نگهبانی گفت بگو بهش خانم مدیرعامل وقت ندارن. برید بعدا دوباره باهاتون تماس میگیریم که البته دیگه هم زنگ نزدن.منم می خواستم باهاشون بحث کنم که چرا این همه منو کشوندید شهرک صنعتی این همه راه اومدم و... ولی دیدم بحث کردن هیچ فایده ای نداره. به تازگی با جاب گای آشنا شدم وگرنه همون موقع تجربمو می نوشتم.

نکات منفی
بد قول بی نظمی کاری
حقوق پيشنهادی شما 0
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه خرداد 1398
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته