نرم افزاری داتیس آرین قشم

سال تاسیس 2013 501-1000 نفر 22 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران dotin.ir
میانگین حقوق ماهانه
9 میلیون
2.8

تجربه مصاحبه در شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم: برنامه نویس بک اند

17 روز پیش
برنامه نویس بک اند
پذیرفته نشدم
نحوه درخواست شغل:
سايت خود شرکت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

من فکر کنم ۴ جلسه مصاحبه داشتم ، جلسه دوم مصاحبه برام جالب بود چون منابع انسانی داشت پیچیدگی زمانی از من میپرسید ، یجوری میخواست بگه یادت نیست و بلد نیستی ، یکی نیست بگه داداش به منابع انسانی هم پیچیدگی زمانی پرسیدن مربوط نیست ، همش هم می‌پرسیدن چرا توی شرکت های قبلی نموندی ، مثل این میمونه که بگیم آقای علی دایی چرا توی زمین خاکی های اردبیل نموندی و بازی نکردی ، چرا اومدی چمن و تهران و آلمان ، این طرح برنامه نویس از همه جای ایران هم یک show off بیش نیست

حقوق پيشنهادی شما 14000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه فروردین 1400
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک ماه
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی بیشتر از یک ماه