یکتانت

سال تاسیس سال نامشخص 51-200 نفر 17 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران yektanet.com
میانگین حقوق ماهانه
6.9 میلیون
2.5

تجربه مصاحبه در شرکت یکتانت: منابع انسانی

4 روز پیش
منابع انسانی
پذیرفته نشدم
نحوه درخواست شغل:
سایر
نویسنده این تجربه، 4 تجربه با میانگین امتیاز 3.00 در جابگای ثبت کرده است.

من از شرکت موفقی مثل یکتانت بسیار متعجبم که چطوری سطح مدیریت منابع‌انسانیش انقدر ضعیف و ناپخته‌ست، سوالات بسیار بسیار سطحی و غیر حرفه‌ای، مثلاً صحبت کردن پشت سر شخصی که اصلاً توی اون جلسه حضور نداشت، مصاحبه‌ای که اصلاً ساختار یافته نبود، نه مهارت فنی بررسی میشد نه بر اساس شایستگی خاصی مصاحبه میشد.


نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه
نکات منفی
مدیریت ضعیف
حقوق پيشنهادی شما 25000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه بهمن 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته