گروه دی.ان.ای یونیون

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران www.dnaunion.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه مصاحبه در شرکت گروه دی.ان.ای یونیون: کارشناس ارشد منابع انسانی

4 روز پیش
منابع انسانی
پذیرفته شدم اما خودم رد کردم
نحوه درخواست شغل:
لینکدین
نویسنده این تجربه، 4 تجربه با میانگین امتیاز 3.00 در جابگای ثبت کرده است.

من دو بار دعوت به مصاحبه شدم که هر دو با مدیر منابع انسانی مجموعه بود، چیزی که در طول پروسه خیلی برای من عجیب بود، تلاش ایشون برای اینکه به من ثابت کنه در سطح کارشناسم نه سطح کارشناس ارشد برام عجیب بود، در حالیکه من مسلط به سوالات ایشون جواب میدادم. ولی ایشون خیلی مهارتها و مخصوصا سن من رو مسخره میکرد و علتش رو اعتماد به نفس کاذب من از کار کردن تو محل کاریهای پیشین میدونست.

در نهایت به من آفر دادن ولی در سمت کارشناس و با حقوق بسیار پایین و من رد کردم.

نکات مثبت
شرکت بزرگ
نکات منفی
حقوق ناکافی جلسات بی نتیجه مدیریت ضعیف
حقوق پيشنهادی شما 9000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 6000000
تاریخ مصاحبه خرداد 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک ماه