آدانیک افزار

سال تاسیس سال نامشخص 11-50 نفر 3 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران adanic.ir
میانگین حقوق ماهانه
6.4 میلیون
3.9

تجربه کاری در شرکت آدانیک افزار: فضای باز برای ایده های نو، تغییر و همراهی با دنیای روز

2 ماه پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 4.40 در جابگای ثبت کرده است.

استخدام من در آدانیک یکی از اتفاق های شیرین زندگی من است که در دوران روزهای تلخ به شکلی کاملا پیشبینی نشده اتفاق افتاد. آنچه بیش از هرچیز مرا به فضای آدانیک پیوند داده و میدهد، روحیه تغییرپذیری و آغوش باز مدیران آن برای ایده های نو و خلاقیت است. من در این فضا از ابتدای ورود احساس در خانه بودن داشته‌ام ، بها دادن به رضایت کارکنان، دغدغه های آنها و نیز پیش رفتن پا به پای تکنولوژی روز دنیا از دیگر ویژگی های مثبت آدانیک است. 

به عنوان یکی دیگر از آیتم‌های مثبت، حضور مدیر منابع انسانی مطلع ، دلسوز و کارآمد در کنار کارکنان است که نقشی بسیار موثر و دلگرم کننده دارد.

 آیتم قابل بهبود در حوزه منابع انسانی، عدم وجود آموزش های کافی این دپارتمان برای اعضاست که درصورت افزایش آن، قطعا بهبود تعاملات کاری، وفاداری شغلی و رضایت کارکنان بیش از پیش تقویت خواهد شد.

به عنوان یک آیتم قابل بهبود دیگر در آدانیک میتوانم به عدم تعریف ساختار سازمانی مشخص برای کلیه اعضا  و نداشتن عنوان شغلی واضح اشاره کنم که با توجه به رویکرد اولیه تک‌سطحی نگری در آدانیک شاید قابل بازبینی و پردازش مجدد باشد.



پیشنهاد به دوست:
بله