پایشگران مدیریت طرح

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
دسته بندی نشده تهران
میانگین حقوق ماهانه
5 میلیون
1.8

تجربه کاری در شرکت پایشگران مدیریت طرح: پشتیبان نرم افزار

2 ماه پیش
کارشناس پشتیبانی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.80 در جابگای ثبت کرده است.

بسیار مدیریت ضعیفی دارد حقوق نامرتب و با تاخیر پرداخت میشود حقوق دو بخشی ست برا ی دور زدن مالیات سیستم بسیار غیر حرفه ای  - مدیریت بسیار ضعیف - هر ماه نیروی جدید دارد و قبلی ها فرار میکنند

نکات مثبت
اصلا ندارد
نکات منفی
مدیریت ضعیف
پیشنهاد به دوست:
خیر
تاریخ شروع به فعالیت خرداد 1397
تاریخ پایان فعالیت بهمن 1399