آینده نگاران (آیکو)

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران ayco.ir
میانگین حقوق ماهانه
3.2 میلیون
2

تجربه کاری در شرکت آینده نگاران (آیکو): بدترین تجربه کاری ، اما سازنده ترین

1 ماه پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

*** از خوبی ها و نقاط مثبت کار کردن در این شرکت ، فقط ، وجود مدیر فنی مدبر ، بسیار با سواد و حرفه ای می باشد که در صورتی که مجال باشد حتما موارد بسیار زیادی را می توانید در حضور ایشان یاد بگیرید و پیشرفت کنید.

بجز مورد بالا تقریبا تمامی موارد و مباحث موجود در این شرکت دارای نقص های فراوانی می باشد که کارمندان آن مجموعه محترم ، در صورت وجود پشتوانه مالی ، احتمالا به هیچ وجه در این مجموعه ادامه فعالیت نخواهند داد.

طبق معمول وعده های بسیار فراوان و گویش دو پهلو مدیر عامل ، عدم پایبندی به وعده های داده شده و نکوهش کارمند به علت عدم تشخیص درست وعده های داده شده (در واقع همیشه حق با مدیریت عامل می باشد و همیشه دیگران اشتباه برداشت کرده اند (نقل قول مستقیم از ایشان))

عدم بیمه کارمند (با وجود ماموریت های برون شهری و استانی) در 3 ماه ابتدای شروع همکاری (همچنین عدم محاسبه حق ماموریت) ، در مواردی نیز بیمه حتی بیشتر از 3 ماه نیز برای شخص ثبت نشده است.

فشار کاری بسیار بالا و عدم تطابق حقوق و دستمزد با حجم کاری و موقعیت شغلی

عدم وجود دانش فنی کافی در واحد فروش و عدم هماهنگی لازم این واحد با واحد پشتیبانی
بی ارزش بودن حداقل حقوق یک انسان در این مجموعه (در زمان پاندمی موج اول کرونا و تعطیلی 2 هفته ای تمامی مجموعه ها در تهران این شرکت باز بود و به نقل از مدیریت مرگ حق است و شتریه که روی هر کسی می خوابه)
عدم تسویه حساب با کارمندان قطع همکاری شده در مدت زمان معقول (همکارانی بودند که پس از 8 تا 12 ماه تسویه شدند ، بطور مثال من بدون قطع همکاری با حاشیه و با تایید مدیریت فنی و مدیریت عامل پس از تقریبا 1 سال و اندی همچنان منتظر تماس مجموعه جهت تسویه هستم)
بطور کلی این مجموعه برای هر پرسنلی که کمتر از 3 سال سابقه کار و تخصص متوسط در زمینه های مختلف شبکه و زیرساخت را ندارد مناسب می باشد و مصداق "حقوقش کمه اما برات رزومه میشه" می باشد.

به نظر من تنها راه بهبود شرایط در این مجموعه در وحله اول ، تغییر تفکر سیستمی و اعمال نظرات مدیریت عامل می باشد که باید نیروی انسانی خود را یکی از منابع اصلی سازمان خود در نظر بگیرند تا با ایجاد انگیزه از توانایی های افراد به بهترین شکل استفاده کنند تا محیط ، شرایط کاری هم برای مجموعه و هم برای کارمند مساعد باشد ، مگر اینکه انگیزه ای برای رشد و پیشرفت و بهبود وضع در آن مجموعه محترم وجود نداشته باشد و فقط انگیزه مالی در سیاست های سازمانی مورد توجه باشد.

پیشنهاد به دوست:
خیر
تاریخ شروع به فعالیت شهریور 1398
تاریخ پایان فعالیت شهریور 1399