شماران سیستم

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 8 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.shomaran.ir
میانگین حقوق ماهانه
3.5 میلیون
2.2

تجربه کاری در شرکت شماران سیستم: ...........

1 ماه پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

بدترین تجربه کاری ،

محیط پر استرس ، 

خاله زنک بازی ،

زیراب زنی ،

حقوق کم ،

مدیریت ضعیف ،

یه پادگان تمام عیار،

رفتار زشت با کارکنان .

بی احترامی،

به اجرا گذاشتن سفته


نکات منفی
حقوق ناکافی بد قول عدم امکان استراحت بین کار ساعت کاری بالا مدیریت ضعیف عدم دریافت پاداش کنترل برنامه نویس ها با دوربین
پیشنهاد به دوست:
خیر