توسعه سامانه های مدیریت برید

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 3 تجربه
دسته بندی نشده تهران
میانگین حقوق ماهانه
5.2 میلیون
2.6

تجربه کاری در شرکت توسعه سامانه های مدیریت برید: بردگی مدرن

25 روز پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.20 در جابگای ثبت کرده است.

قبل از هرچیز حقوق همیشه یک تا دو ماه تاخیر داره، تمامی حرف ها و قول هایی که بر مبنای پیشرفت به شما داده میشه غیرواقع هستند، حداقل برای من و هم دوره های من در اون سازمان اینطور بود.
سامانه ها مجموعه ای از آدم های خوب و محصول متوسط و روابط پیچیده ی مدیرانی که سهامدار هستند و بابت این هر زوری که بخوان میگن هست. همین پیچیدگی روابط برخی از این سهامداران رو در دیکتاتوری و استبداد بیشتر پیش میبره.

این سازمان رو به هیچ کس پیشنهاد نمی کنم.

نکات منفی
بد قول جلسات بی نتیجه حقوق ناکافی عدم امنیت شغلی عدم امکان استراحت بین کار عدم پرداخت به موقع حقوق مشکلات مالی شرکت ساعت کاری بالا عدم توازن کار و زندگی
پیشنهاد به دوست:
خیر
تاریخ شروع به فعالیت اردیبهشت 1398
تاریخ پایان فعالیت اردیبهشت 1399