پرگاس طب

سال تاسیس 2018 1-10 نفر 2 تجربه
تولید و صنایع تهران lafarrerr.com
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه کاری در شرکت پرگاس طب: کارشناس برنامه ریزی فروش

1 ماه پیش
کارشناس برنامه ریزی فروش
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 2.00 در جابگای ثبت کرده است.

رعایت نشدن فرهنگ سازمانی  همچنین بی نظمی در کار وجود دارد و مدیران فروش مسخره بازی دارد متاسفانه و سفته های با رقم بالا گرفته می شود که مدت ها بعد از خروج هم برگشت داده نمیشود دیرکرد در پرداخت حقوق . نکات مثبت هم فقط دستگاه های نوشیدنی رایگان دارد و تا حدودی منابع انسانی پیگیری میکند.

نکات مثبت
بیمه
نکات منفی
پایه حقوق کم بی نظمی کاری
پیشنهاد به دوست:
خیر
تاریخ شروع به فعالیت اردیبهشت 1399