پرگاس انفورماتیک

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران pergasco.com
میانگین حقوق ماهانه
نامعلوم
0

تجربه کاری در شرکت پرگاس انفورماتیک: تجربه ای بد

1 ماه پیش
تخصص مخفی
پاره وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.60 در جابگای ثبت کرده است.

گفتن نرو ما گوش نکردیم

اگر گفتن ما حقوق برای شما در نظر گرفتیم بدونید عدد توافقی در کار نیست و دیر کرد هم دارد

انتخابی نداشتم و در اول یک شرایط گفته شد و بعد یک شرایط دیگه

اما در کل به توافق رسیدیم که به همان حرف ها هم عمل نشد

قرارداد هم در ماه اول نوشته نشد

سعی کنید تعهد بابت هر کاری در این شرکت بگیرید

نکات مثبت
اهمیت به دیزاین
نکات منفی
حقوق ناکافی بد قول جلسات بی نتیجه بیمه نکردن عدم پرداخت به موقع حقوق مدیریت ضعیف بی نظمی کاری
پیشنهاد به دوست:
خیر